PORTUGALSKO / PORTUGAL
Camara Municipal / Town Hall (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL)
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
(Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL) Sé Cathedral (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL)
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
(Porto, PORTUGAL) Sé Cathedral (Porto, PORTUGAL) Sé Cathedral (Porto, PORTUGAL) Sé Cathedral (Porto, PORTUGAL) (Porto, PORTUGAL)
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
All rights reserved / Photographs can be used only with written permission of the author / Fotografie je možné použít pouze s písemným svolením autora / Copyright: Juraj Kaman, 2010 / www.kaman.cz